Česko na cestě k úspornějším budovám. Novela zákona o hospodaření energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh
Kdy budu potřebovat nový průkaz energetické náročnosti? Přehledné shrnutí požadavků na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (č.406/2000Sb.) od roku 2013

Časté otázky - rodinný dům

Rodinný dům

 

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na rodinný dům, který je v rekonstrukci a stavební povolení bylo vydáno v roce 2012?

Prokázání splnění ukazatelů snižování energetické náročnosti průkazem se dokládá při podání žádosti o stavební povolení. Pokud tedy stavebník již povolení má a nebude dům prodávat či pronajímat, nový průkaz potřebovat nebude.

Jak postupovat v případě prodeje domu v době po 1.1.2013, když ještě neexistuje prováděcí vyhláška k novele zákona 406/2000 Sb., tedy zákona 318/2012?

Prodávající má povinnost doložit průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný podle vyhlášky č. 148/2007, a to až do doby vydání prováděcí vyhlášky k zákonu 318/2012, která má vstoupit v platnost v dubnu 2013, ale zatím ještě nebyla schválena. Pro aktuální informace o výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Stavba byla povolena před rokem 2006. Letos je plánována kolaudace. Potřebuje majitel průkaz energetické náročnosti pro kolaudaci? Vztahuje se povinnost pořízení energetického  průkazu i na rodinný dům, který je v rekonstrukci a stavební povolení bylo vydáno v říjnu 2012? 

Prokázání splnění ukazatelů snižování energetické náročnosti průkazem se dokládá při podání žádosti o stavební povolení. Pokud již majitel stavební povolení má a nebude dům prodávat či pronajímat, průkaz nepotřebuje. 

Dům, starý 100 let, je celkově ve špatném stavu, dlouho se v něm nebydlelo, není tam zavedeno topení, okna netěsní. Majitel ho chce prodat jako stavbu určenou k celkové rekonstrukci. Je i v tomto případě potřeba při prodeji doložit kupujícímu průkaz energetické náročnosti? 

Ano, i v tomto případě musí mít majitel průkaz zpracován, stejně jako v případě prodeje kteréhokoliv jiného objektu. Jedná se o § 7a odstavec 2a zákona č. 318/2012 Sb. 

Majitel rodinného domu pronajímá jen jeho část – tj. byt v rodinném domě a zbytek domu užívá pro svou potřebu. Bude potřebovat průkaz pokud po 1.1.2013 pronajme byt novému nájemníkovi?

Zde se jedná o pronájem ucelené části budovy, kdy povinnost mít zpracován průkaz nastává až od 1.1.2016. 

Jak se pohlíží na rodinný dům, který není ještě zkolaudovaný a prodává se zapsaný do katastru nemovitostí jako rozestavěná budova?

Zákon toto přímo neupravuje. Průkaz energetické náročnosti je součástí žádosti o stavební povolení při výstavbě nových budov již od roku 2009. Pokud tedy objekt získal stavební povolení po tomto datu, měl by průkaz být součástí dokumentace o stavební povolení.
Pokud je stavba starší a průkaz vydaný nebyl, pak dle našeho názoru nelze na rozestavěnou budovu pohlížet jako na budovu, v níž se používá energie na úpravu vnitřního prostředí a tudíž by při prodeji průkaz neměl být vyžadován.

Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na renovaci rodinného či bytového domu v památkové zóně či rezervaci?

Ano, vztahuje. Průkaz energetické náročnosti bude majitel potřebovat i v případě, že chce dům či byt prodat či nově pronajmout. Budovy v památkově chráněném území ale nemusí při renovaci plnit nové zákonné požadavky na energetickou náročnost.

 


house orange icon Máte dotaz?
sipka bottom

Obraťte se na internetovou poradnu Ministerstva průmyslu a obchodu i-Ekis.