Česko na cestě k úspornějším budovám. Novela zákona o hospodaření energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh
Kdy budu potřebovat nový průkaz energetické náročnosti? Přehledné shrnutí požadavků na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (č.406/2000Sb.) od roku 2013

Průkaz energetické náročnosti

Nutným nástrojem pro přechod k energeticky úsporným budovám je rozšíření využití průkazů energetické náročnosti do oblasti prodeje a pronájmů nemovitostí. U bytových domů se pro tento účel bude zpracovávat jen jeden průkaz pro celý dům, který pak mohou využívat všichni majitelé bytů.

Nový průkaz energetické náročnosti je ke stažení zde.

Charakteristika

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou kupovat “zajíce v pytli” – tedy například budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta, vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisejí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá nebo mírná zima. Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.

Průkazy budou zpracovávat energetičtí specialisté – odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce.

Jak jej číst

Zde se můžete podívat, jak průkaz energetické náročnosti vypadá, jaké informace obsahuje a co z nich můžete vyčíst.

Kdy budu průkaz potřebovat

Nejčastějšími situacemi vás provede interaktivní rozcestník na úvodní straně tohoto webu. Pokud zde nenaleznete variantu odpovídající vaší situaci, můžete napsat přímo našim expertům.   

Výjimky

Průkaz energetické náročnosti nemusí mít budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objekty určené pro bohoslužby (tedy například kostely, mešity či chrámy), objekty pro rodinnou rekreaci (tedy například chaty a chalupy), budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu, budovy sloužící k ochraně utajovaných informací, vybrané budovy zajišťující bezpečnost státu, průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ. Chaty a chalupy pouze v případě, pokud jsou užívány jen část roku a jiejichž odhadovaná spotřeba energie je menší než 25 % roční spotřeby energie při celoročním užívání.

Zkontrolujte si svůj průkaz

Ověřte si správnost zpracování Vašeho průkazu energetické náročnosti budovy

V reakci na celou řadu nekvalitních průkazů energetické náročnosti budovy prodávaných výrazně pod minimální cenou za zpracování připravila aliance Šance pro budovy a společnost Ekowatt webovou aplikaci, která každému umožní zdarma si svůj průkaz otestovat. 

Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií. Tento předpoklad je však splněn pouze v případě, že průkaz bude zpracován kvalitně a v souladu s vyhláškou.