Česko na cestě k úspornějším budovám. Novela zákona o hospodaření energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh
Kdy budu potřebovat nový průkaz energetické náročnosti? Přehledné shrnutí požadavků na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (č.406/2000Sb.) od roku 2013

Časté otázky - bytový dům

Kdy si musí průkaz energetické náročnosti pořídit majitel bytového domu?

Nový průkaz pro bytový dům bude majitel potřebovat od 1.1.2013* v případě prodeje či pronájmu celého objektu, případně jednotlivého bytu. Dále se povinnost jeho vypracování vztahuje na přístavbu, která zvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25 % nebo na renovaci objektu.
V případě energeticky vztažné podlahové plochy větší než 1.500 m2 jej musí mít zpracován do 1.1.2015, plochy větší než 1.000m2 do 1.1.2017 a pro všechny ostatní plochy do 1.1.2019.
Jistou výjimku má prodej nebo pronájem samostatného bytu, kdy v případě, že SVJ majiteli nepředloží již hotový průkaz pro celý dům (protože zákonná povinnost nabíhá podle velikosti domu viz. výše), může majitel bytové jednotky předložit přehled spotřeby energie (dle všech paliv) a plateb za ně za poslední 3 roky.

* Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

Majitel chce prodat či nově pronajmout byt v bytovém domě, který se nachází v památkové zóně. Bude potřebovat průkaz energetické náročnosti?

Ano, v případě prodeje bytu či jiné ucelené části budovy bude potřebovat průkaz od 1.1.2013*. Pokud jej ale majitel bytu na písemnou žádost od SVJ nezíská, může vykázat tři roční spotřeby využívaných energií. V případě, že je ale k dispozici průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Tato povinnost se nevztahuje na družstevní byty, zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání.

To samé platí i pro případ nového pronájmu jednotlivého bytu či jiné ucelené části budovy jen s tím rozdílem, že tato povinnost vzniká pronajímateli až od roku 2016. Tato povinnosti se nevztahuje na družstevní byty, zde se právně nejedná o pronájem, ale podnájem.

* Zákon stanovuje tyto povinnosti již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Pro aktuální informace o  výkladu tohoto právního stavu sledujte tento web.

house orange icon Máte dotaz?
sipka bottom

Obraťte se na internetovou poradnu Ministerstva průmyslu a obchodu i-Ekis.