Česko na cestě k úspornějším budovám. Novela zákona o hospodaření energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh
Stáhnout PDF
house check

Jednoduše označte políčka u variant, které se vás týkají a klikněte na tlačítko Odeslat. Zobrazí se vám, kdy budete potřebovat nový průkaz energetické náročnosti a jaké požadavky na energetickou náročnost budovy musíte splnit v případě, že se chystáte stavět nebo renovovat.  

arrow bottom

Nemovitost

Situace

result arrow

Novinka
Ověřte si správnost zpracování Vašeho průkazu energetické náročnosti budovy

V reakci na celou řadu nekvalitních průkazů energetické náročnosti budovy prodávaných výrazně pod minimální cenou za zpracování připravila aliance Šance pro budovy a společnost Ekowatt webovou aplikaci, která každému umožní zdarma si svůj průkaz otestovat.

Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií. Tento předpoklad je však splněn pouze v případě, že průkaz bude zpracován kvalitně a v souladu s vyhláškou.

Na této stránce naleznete ověřovací nástroj kvality zpracování průkazu

Výjimky
result arrow
Výjimky ze zákonných požadavků na energetickou náročnost budovy Výjimky z povinnosti opatřit si průkaz energetické náročnosti v daných termínech a situacích

budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m²

kostely, mešity, chrámy

chaty a chalupy (užívané jen část roku)

budovy zpravodejských služeb, budovy důležité pro obranu státu a určené k ochraně utajovaných informací

při větší změně dokončené budovy, je-li prokázáno energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné

průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ
při renovaci pokud energetický audit prokáže technickou i ekonomickou nesplnitelnost požadavků

Budovy, které jsou kulturními památkami a budovy v památkové rezervaci nebo památkové zóně

budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m²

budovy zpravodajských služeb, budovy 
důležité pro obranu státu, budovy 
sloužící k ochraně utajovaných 
informací, vybrané budovy 
zajišťující bezpečnost státu. Chaty 
a chalupy pouze v případě, pokud jsou 
užívány jen část roku.

kostely, mešity, chrámy

chaty a chalupy

průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ